SENSA AKADEMIE

V í t e j t e !

 

V občanském sdružení 3lobit jsme pro vás připravili podzimní nabídku školení.

 

Kurzy máme pro vás připravené ve třech lokalitách:

 

Dětské městečko Zlatovce – Trenčín (SR)

Autistické centrum Andreas – Bratislava (SR)

Vzdělávací, rodinné a dobrovolnické centrum Akropolis v Uherském Hradišti (ČR)

 

 

Vyberte si z naší podzimní nabídky školení:

(pro podrobné informace klikněte na název školení)

 

Snoezelen I:

Teorie práce v multisenzorickém prostředí – Úvod do tematiky Snoezelen

 

Snoezelen II:

Specifika práce v multisenzorickém prostředí – Snoezelen v praxi

 

Snoezelen III:

Snoezelen s osobami s mentálním a vícenásobným postižením

 

Snoezelen u běžné populace dětí

Snoezelen s dětmi

 

Autismus a smyslové vnímání:

Specifika smyslového vnímání u dětí s autismem a strategie jeho rozvoje

 

Senzorická integrace:

Senzorická integrace v pedagogice a speciální pedagogice

Pracujete s dětmi a žáky, kteří jsou nesoustředění, mají těžkosti v učení, jsou hyperaktivní nebo mají slabší koordinaci? Neregistrují, vyhýbají se nebo naopak vyhledávají určité smyslové podněty? V takovém případě jsme tento kurz připravili právě pro vás.

 

 

Jednotlivé kurzy jsme pro vás připravili tak, aby sloužily ke zdokonalení vašich současných kompetencí, rozšíření existujících znalostí nebo získání nových zkušeností, které budete moct aplikovat ve své každodenní práci.

 

 

TĚŠÍME SA NA VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/16.

 

 

 

AKADEMIE JE MÍSTEM, KDE se vytváří nové možnosti pro další spolupráci a obohacení toho, co již děláte. Otevírá vám nové možnosti a prostor pro aplikaci metod práce, které jsou nejen inovativní, ale pro děti, žáky a klienty i přitažlivé.

 

 

Ve vzdělávání v metódě Snoezelen vycházíme z původní filozofie zakladatelů Snoezelenu Ad Verheula a Jan Hulseggeho, kteří se v multisenzorickém prostředí snažili dopřát klientovi potřebnou svobodu, volnost a právo volby. Rovněž se opíráme o poznatky a zkušenosti popředních světových odborníků na koncepci Snoezelen a multisenzorické prostředí, jako jsou prof. Dr. Krista Mertens, Dr. Paul Pagliano, Linda Messbauer a další. Vycházíme přitom z požadavku, že multisenzorické prostředí (Snoezelen) má být strukturované a organizované způsobem, kdy je možné kontrolovat a ovlivňovat přicházející smyslové podněty.